Hem

Desvärre är den tänkta utställningen

Stämningar och känslor

av Agneta Ljunggren

Inställd på grund av sjukdom!


Men vi får en ny möjligheten at se dessa vackra verk på galleriet väggar den 27/5 - 2/6 2022

Agneta 1
Agneta 2
Agneta 6
Agneta 5
Agneta 3
Agneta 4